• zoomRichard of York Gave Batlle in Vain
  Richard of York Gave Batlle in Vain © Alvarez Luis
 • zoomRichard of York Gave Batlle in Vain
  Richard of York Gave Batlle in Vain © Alvarez Luis
 • zoomRichard of York Gave Batlle in Vain
  Richard of York Gave Batlle in Vain © Alvarez Luis
 • zoomRichard of York Gave Batlle in Vain
  Richard of York Gave Batlle in Vain © Alvarez Luis
 • zoomRichard of York Gave Batlle in Vain
  Richard of York Gave Batlle in Vain © Alvarez Luis

Richard of York Gave Batle in Vain

Synopsis

Over kleuren en smaak

Het uitgangspunt van Voor Richard Of York Gave Battle In Vain (een Engelse mnemotechnische zin die bedoeld is om de opeenvolging van de kleuren in het lichtspectrum te onthouden, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet) is de kleur, waarvan Thierry Smits en zijn ploeg onvermijdelijk een subjectieve interpretatie geven. Negen dansers doorlopen zeven met elkaar contrasterende sequenties: de kleur die als basis dient voor elke sequentie is een voorwendsel om een collage te maken van de diverse subjectieve invalshoeken van de kunstenaars die aan deze creatie meewerken. De volgorde van de sequenties en hun interne structuur zijn louter gebaseerd op de intuïtieve regels van het kleurgevoel en de bewegingslogica. Hier is dus geen sprake van een klassieke dramaturgie, maar van een uitnodiging voor een reis doorheen de kleur, tot aan gene zijde van de kleur, een reis die, vertrekkend van kleur ons naar elders meevoert - zoals de zin die de titel van het stuk vormt, voorbij zijn mnemotechnische functie, uiteindelijk een onafhankelijke betekenis creëert. De perceptie van deze betekenis zal waarschijnlijk sterk variëren naargelang de toeschouwers, die we trouwens bewust die vrijheid willen laten.

Heftig en vrolijk, experimenteel en ludiek, formeel en gevoelig, technologisch en fysiek, een project dat al even contrastrijk is als de kleuren zelf.


Pers

Pers

‘Richard Of York Gave Battle In Vain’ bevestigd - doorheen de vervoegde codes van eclectisch dans en de mnemotechnische titel, alsook achter de symbolische data - een choreografische polysamie.  Uiteraard anders, dit stuk is vooral rijk en enorm open... …Waarneming, dus subjectiviteit, dus inzicht en gevoel… …Terwijl het de vooronderstellingen bevestigt, zinspeelt het stuk op het hart van hun strengheid betreffende de vrijheid van ruimtes... …Thierry Smits ontleent codes van ballet tot abstracties van het puur hedendaagse, via getheatraliseerde beelden van tegengestelde culturen. Het geheel van het universum van Thor is aanwezig: zondigend, eigenzinning spelend met naaktheid en slavernij.  Een universum van tegenstellingen en onverwachte schokken, weliswaar zonder lichtheid en poesie achter wege te laten.  En zijn humor, evenals zijn somberheid – altijd aanwezig, al spottend tot in de hoogste graad.
Marie Baudet, La Libre Belgique, 10 maart 2001.


De dans zuigt je op bepaalde momenten de voorstelling binnen, waarna je er even plots weer uitgeworpen wordt...  …De muziek en de puur choreografische beelden geven de toeschouwer de grootste vrijheid om zelf een kleur te interpreteren.
Sally de Kunst, De Morgen, 12 maart 2001.


Smits is een eclectisch choreograaf die zuivere vormen met brute energie en kitsch combineert, theatraliteit met lichamelijkheid, ditmaal in een multidisciplinair perspectief... ...Het resultaat is een letterlijk bonte collage van beelden met reminiscenties aan Middeleeuwse schilderkunst en popart, verschillende danstradities en uiteenlopende muziekgenres.
Tijd Cultuur, 14 maart 2001


De choreograaf Thierry Smits bevestigt zijn talent met “Richard Of York Gave Battle In Vain”, en viert met waardigheid het tien-jarige bestaan van zijn gezelschap.  Zeker en vast, hier is een stuk van rijpheid, maximaal ritmisch en constant schommelend (Smits ‘oblige’) tussen ‘tedere’ emoties en verscheurende spanning.
Steps Magazine, april 2001


Alles hier schommelt - binnen de stijl van de taal ontwikkeld door Compagnie Thor - tussen een mengeling van codes en een verschuiving van de sporen van ballet tot archi-hedendaags.
Natuurlijk onregelmatig, het stuk vertoont zich als bijzonder rijk en aantrekkelijk open voor ieders eigen interpretatie.
Marie Baudet, La Libre Culture, 4 april 2001.


Thierry Smits en zijn team tekenen een volbracht stuk, elegant en, met momenten, provocerend.
Lucie Van de Walle, Le Vif/l’Express, 6 april 2001.


Deze reis doorheen kleur heeft flinke verassingen in petto… …Het duidelijk ontbreken van strenge richtlijnen belet niet de ontwikkeling van de themas, dramatisch of humorisitsch, binnen elk gekleurde atmosfeer. De dans is streng en wordt ondersteund door video en verscheidene andere rekwisieten om het ritme van deze korte stukken te versnellen of vertragen…  …Het is grappig en intens, een bijzonder mengeling, uiterdaard kleurrijk, ‘Richard Of York Gave Battle In Vain’ is de moeite waard…
Christian Jade, Culture-Matin, 6 april 2001.


Een mengeling van korte humoristische stichtelijke teksten, gebouwd uit lumineuse ervaringen, die de golvend dans and totale humor van de groep completeren.
Jean-Marie Wynants, Le Soir, 10 april 2001.


Een geraffineerde choreografie, geometrisch bestudeerde figuren doorheen de welk een persoonlijke bericht wordt geuit, achtereenvolgens gewelddadig, betrokken of provocerend… …We worden verleidt door de finesse van de choreografische compositie.  Thierry Smits heeft zichzelf overtroffen en zijn dansers hebben zich met hart en ziel in de avontuur gegooid.
Lucie Dendooven, A corps perdu (online), 11 april.


A chromatisch variatie waar het lichamelijke en het fysieke bijeen komen om het oog te doen afwijken naar het ritmische universum van een man die een relatie onderhoudt met kunst, dat even radicaal als sentimenteel is.  Het is altijd een zeer visuele ervaring om een voorstelling van Thierry Smits te zien, waarin de belichting de toeschouwers leidt tot het zichzelf verliezen in een plaats waar er geen aanwijzingen meer zijn – in de wereld van fantasie in creatie.
Mosquito (Télémoustique), 11 april 2001.


Het was een illuminatie.  Een inwijdings overgang van grauwheid tot techni-kleur.  De onthulling dat de mens zijn eigen gemoedstoestand, en zelfs zijn noodlot kan schilderen naar zijn eigen believen.
Luc Honorez, La Chronique (Le Soir), 17 april 2001.


Bijzondere groeps-choreografieën en individuele dans, met een mooi garaffineerde eigen bewegingstaal.  De toeschouwer… …geniet van de dans, met een sterke vormgeving van attributen, techniek en licht, en dat alles in een mooie harmonie met het ritme en de meeslepende klanken en muziek… …Thierry Smits danst de kleuren, en laat de keuren dansen.
Tuur Devens, De Bond, 20 april.


De afwisseling, het vluchtig gaan van een sterke emotie naar een andere, van de diepste angst tot de meest kinderlijke vreugde; dit is de draaikolk waarin we, door de krachtige persoonlijkheden van deze negen dansers, getrokken worden…  …heftigheid en sereniteit volgen elkaar op in een tempo des te meer doeltreffend wanneer uitgevoerd door grote dansers en door een choreograaf die nog weet wat die term betekent… …Deze tablaux van dansers zijn opgebouwd met samenhang en evenwicht, en onthullen een grote esthetisch gevoeligheid… …Smits’ werk weerspiegelt een weigering van gesystematiseerd choreografische expressie. Het is ook wegens een verlangen om zo veel mogelijk van ons aan te spreken door aan de toeschouwers een intrige voor te leggen die in het algemeen zeer leesbaar is… …Thierry Smits heeft met success een eigen choreografisch taal uitgewerkt, vol finesse, spel en behendigheid.
Louisiane Renaud, Journal du Médecin, 4 mei 2001.

Tour

Tour

Première 08, 09, 10/03/2001 Théâtre Le Muselet Châlons en Champagne (FR)
13/03/2001 CC La Louvière La Louvière
16/03/2001=>30/03/2001 Het Paleis Antwerpen
03/04/2001 Stadschouwburg Brugge Brugge
06/04/2001 CC Westrand Dilbeek
10/04/2001=>18/04/2001 Théâtre Varia Bruxelles
20/04/2001 De Velinx Tongeren
25/04/2001=>27/04/2001 Théâtre de Namur Namur
04/05/2001 De Werf Aalst
06/05/2001 CC Leuven Leuven

previous
dezoom next
show