• zoom

TOUMAÏ Trilogy

Synopsis

In het Gorane, een taal uit het centrum van de Sahara, betekent ‘Toumaï’ zoveel als ‘hoop op leven’. Pasgeborenen worden Toumaï genoemd in het seizoen waar de overlevingskansen geringer zijn. Toumaï is ook de bijnaam voor de fossiele resten van een primaat die in Tsjaad werd opgegraven, een soort van symbolisch koppelteken tussen mens en dier, tussen ons en het leven op aarde in zijn globaliteit.
De nieuwe creatie van Thierry Smits is opgevat in drie etappes die een mensheid in wording weergeven en die stuk voor stuk getuigen van de dringende noodzaak om, na de instorting van het klimaat- en ecosysteem, onze verbeelding te laten spreken. Door de gezondheidscrisis die we net hebben doorstaan en die een blijvende impact heeft op ons leven, wordt dat gevoel van urgentie nog versterkt.
In een moduleerbare vorm, gevoed door de kosmopolitische inbreng van de dansers, en verankerd in een scenisch universum dat is ontstaan uit de ontmanteling van een zwarte container, is Toumaï Trilogy opgebouwd rond drie ‘visies’ waar beeld, klank en poëzie op radicale wijze door de dansers worden belichaamd. Ze drukken een mogelijke toekomst uit die balanceert tussen verslagenheid en veerkracht.
Zonder een keuze voor te schotelen voor transitie of aanpassing, tonen de drie visies eerder een veelheid aan mogelijke zijwegen. Ze gaan dieper in op kwesties die een invloed hebben op onze lichamen en ons verlangen om met anderen samen te leven.

Visie 01

Hoe kunnen we overleven als onze band met de wereldwijde consumptie wegvalt?
Een leven vol hyperactiviteit en consumptiedrang achterlaten, voelt bedreigend aan. In een sombere, rumoerige sfeer bewegen voldane, verzadigde lichamen, die zopas nog door consumptieverlangen werden gedreven. Symptomen manifesteren zich. Men kan ontkennen of ontwennen, concurrentie of solidariteit voelen tijdens de overlevingstocht … Aanpassingen blijken noodzakelijk, hoe pijnlijk die ook zijn.

Visie 02

Hoe kunnen we de verspreiding van informatie, het voeden van het collectieve geheugen of het verloop van beslissingsprocessen veranderen?
Er circuleren nieuwe manieren om informatie, herinneringen, polemieken, beslissingen en deelinitiatieven hun weg te laten vinden. Dat alles mondt uit in een theater van hernieuwde uitwisselingen, waar alle gemeenschappen en talen op gelijke voet ageren. Lichamen proberen elkaar te voelen, samen te komen, een nieuwe weg te vinden. Op het veld waar tot voor kort strijd en verdeling heersten, groeit een nieuwe verstandhouding.

Visie 03

Hoe kunnen we in onze omgang met de dingen die er echt toe doen, sensualiteit aan de dag leggen, die met anderen delen, en op die manier meer levensvreugde voelen?
Het verbeelde leven komt tot ontwikkeling, ontpopt zich als een archipel. Een veelheid aan kleuren, een diversiteit aan horizonten doet de lichamen oplichten. Met het water komen nieuwe verhoudingen tot stand. Een schat vol attenties is geboren. Gevoed door hun ongebreidelde levensvreugde, uiten de lichamen zich stilaan in klank, in licht ... Uit de handen van de dansers spreekt hoop. Toumaï. Hoop op leven ...

 

previous
dezoom next
show